ตั้งแต่ ปี2563 ทุกๆห้าง ไม่ กล้าใช้ ถุงพลาสติก
เราต้อง มี กระเป๋า ใส่ ของ เอง
ก็ ดี นะ เพื่อ ลดความร้อนโลกใบนี้ 
ที่ญ๊่ปุ่น ยัง ไม่ใช่ ขนาดนี้ ส่วนมาก ยัง ใช้ ถุงพลาสติก
เมื่องไทย น่านับถือ นะ
เรื่อง บุหรี่ เรือง เหล้า ก็ เมืองไทย กำหนด เวลา ขาย และ
เรื่อง บุกรี่ ห้าม ให้ เห็น ...
ถ้า ที่ ญ๊่ปุ่น บริษัท ขาย บุหรี่ เหล้า ไม่ยอม แบบนี้ เลย นะ
คิดเรื่อง โลกร้อน แล้ว ทำ การแก้ จริงๆ  ขอชมคนไทย นะ
630120a

2020年からタイでは大きな変化がありました。
殆どのスーパー、コンビニが、レジ袋を使わなくなりました。
エコバッグを持参しないと、たくさん買った場合は不便です。
・ビッグC ・ロータス ・リンピンスーパー 
・セブンイレブン 等
大手スーパー、コンビニは地球温暖化対策と環境問題でビニールを使わなくなりました。

最初は不便に感じましたが、お店から車まではカートで運べたりするので、個人的には問題ないです。
もともと、卸スーパー、Macroはレジ袋がなかったので、よくそこで買い物していたから、あぁ、他のスーパーもこうなったかって感じです。

今までは買い物のたびに家にレジ袋がどんどん溜まっていって・・・。結局ゴミとして捨てていたのですが・・・。
これで、スッキリです。

タイはこのあたり、やる時は企業などの反対など受け付けず、政府がバシッとやってしまいます。
タバコも商品を展示して販売してはいけないし、お酒も午後2時から5時は販売禁止。
選挙前日は飲食店での酒類販売禁止。

タバコの時はセブンイレブンが抗議デモなどやりましたが、健康を害するということで、政府が断行。
タバコのパッケージも日本のように健康を害する恐れがありますではなく、恐ろしい肺がんの写真などを使った、こういうことになりますよって怖い写真が印刷されています。

日本では企業の反対でこういう事はできないのではないのでしょうか?

さすがタイ!こういう点はすごいと思います。