ถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่ ส่วนมากนักท่องเทียว ไปซื้อของที่ ตลาดวโรรส
ก็ เห็นแบบนี้ นาา


チェンマイに観光に行くと、多くの人が買い物を楽しむのがこの
ワローロット市場。
こんな風景です。
3lo_13lo01_1

ช่วงไม่ค่อยเห็นแล้ว แต่ ที่ ตลาดวโรรส ยัง มี อยู่ นะ
สามล้อ... เข้าซอยเล็กๆ ก็ มี ท่าจอดสามล้อ 
ผู้สูงอายะ ชอบ ใช้ สามล้อ นะ 
เพราะ ไม่ต้องกล้ว ความเร็ว ...
คนขับสามล้อ ดู ออก แข็งแรง จะ ตาย เนาะ 
なかなか見なくなったサムローと呼ばれる三輪自転車タクシー。
市場の小さな沿いに入ると、乗り場があるんです。
老人はトゥクトゥクよりこっちの方を好んで使うようです。
スピードがでなくて怖くないから・・・。
でも、運転手はすごい体力だなぁとつくづく感心します。

IMG_20190116_095632_1

เห็นรูปนี้ รู้สึก แปลก ไหม? 
ปกติ รถวิ่ง ข้างซ้าย
แต่ เฉพาะ ถนนนี้ ขับรถข้างขวา
คนที่ไม่รู้ อันตรายมากนะ 
ให้ รถ วิ่งข้างซ้าย เพราะ ถนนนี้ จะ ออก ถนนท่าแพ ที่ ถนนใหญ่
ก็  ไม่ ให้ รถติด ถนน ท่าแพ ครับ
さて、この写真を見て変な感じがしませんか?
通常タイは車が左側通行なのですが、この道だけ右側通行なんです。
これ知らない人が運転してるととっても危険。
これはチェンマイのメイン通りターペー通りが渋滞しないように、ターペー通りに
つながっているこの道だけ右側通行になっています。
チェンマイにきて運転するときは十分ご注意ください!